Automatické číslování

S aplikací ABBYY PDF Transformer 3.0 nyní lze automaticky číslovat dokumenty při převodu do PDF s možností hledání a do PDF/A. Automatické číslování značně usnadňuje hledání v archivu.

Pokud poprvé automaticky číslujete dokument:

 1. V části Pokročilé možnosti vyberte položku Povolit Automatické číslování.
 2. V zobrazeném okně do pole Název profilu zadejte název nově vytvářeného profilu.
 3. Zadejte možnosti automatického číslování:
  1. Parametry
   Zvolte jednu nebo více možností:
   • Vložit aktuální číslo
    Pro každou stránku v dokumentu nebo pro celý dokument lze přiřadit jedinečné číslo. Číslování začne od zadaného čísla. Při zpracování více dokumentů bude číslování pokračovat.
    Ve výchozím nastavení číslování začíná od 0001 a číslují se dokumenty, nikoliv stránky. Chcete-li výchozí hodnotu změnit, klepněte na volbu Nastavit číslo…

    PDF Transformer batestamp setnumber Automatické číslování

   • Vložit aktuální datum
    Text automatického číslování bude obsahovat datum, kdy byl dokument PDF vytvořen.
   • Vložit aktuální čas
    Text automatického číslování bude obsahovat čas, kdy byl dokument PDF vytvořen.
   • Vložit číslo stránky
    Text automatického číslování bude obsahovat číslo stránky v dokumentu PDF.
   PDF Transformer advice Automatické číslování Zvolené parametry se přidají do pole Formát za kurzor. V tomto poli lze měnit pořadí parametrů, doplnit vysvětlující poznámky a nastavit formáty data a času. Další informace najdete v části Aktuální datum a čas v razítkách a automatickém číslování.
   PDF Transformer batestamp format Automatické číslování PDF Transformer batestampoptions preview Automatické číslování
   • Přidat okraj
    Zvolte tuto možnost, chcete-li text ohraničit rámečkem.
  2. Pozice
   Vyberte jednu z osmi možných pozic na stránce.
  3. Písmo
   Lze zvolit typ písma, velikost písma a barvu písma.
 4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Když nyní vytvoříte dokument PDF nebo převedete soubor do formátu PDF, výsledný dokument PDF bude automaticky číslován a v programu se uloží příslušný profil.

Dokument lze také automaticky číslovat na základě již vytvořeného profilu:

 1. V části Pokročilé možnosti vyberte volbu Povolit Automatické číslování.
 2. V rozevíracím seznamu vyberte požadovaný profil automatického číslování.
PDF Transformer note Automatické číslování Automatické číslování je možné pouze při převodu na dokument PDF s možností hledání. Pokud automaticky očíslujete dokument a pak přepnete do jakéhokoli jiného režimu, výsledný dokument nebude automaticky číslován.

Změna parametrů automatického číslování

Parametry automatického číslování lze změnit dvěma způsoby:
 1. V oblasti nastavení poklepejte na automatické číslo.

  PDF Transformer batestamp preview Automatické číslování

 2. Zadejte požadované parametry a klepněte na tlačítko Uložit.
 3. PDF Transformer note Automatické číslování Tím se také změní parametry příslušného profilu.
 1. Klepněte na volbu Správa profilů…
 2. Vyberte profil automatického číslování, který chcete změnit, a klepněte na tlačítko Upravit.
 3. Zadejte požadované parametry a klepněte na tlačítko Uložit.

Odstranění automatického číslování

 • Zrušte zaškrtnutí možnosti Povolit Automatické číslování.

Vytvoření profilu automatického číslování

Profil automatického číslování lze vytvořit dvěma způsoby:
 1. V oblasti nastavení části Pokročilé možnosti klepněte na Vytvořit nový…

  PDF Transformer batestamp new Automatické číslování

 2. Zadejte požadované parametry a klepněte na tlačítko Uložit.
 1. Klepněte na volbu Správa profilů…
 2. Proveďte jednu z následujících operací:
  • Klepnutím na volbu Nový vytvořte nový profil automatického číslování.
  • Klepnutím na volbu Kopírovat zkopírujte existující profil automatického číslování.
 3. Zadejte požadované parametry a klepněte na tlačítko Uložit.

Odstranění profilu automatického číslování.

 1. Klepněte na volbu Správa profilů…
 2. Vyberte profil, který chcete odstranit, a klepněte na volbu Odstranit.
PDF Transformer note Automatické číslování Pokud odstraníte profil automatického číslování, který byl použitý ve vašem dokumentu, dokument se automaticky očísluje na základě prvního zbývajícího profilu. Pokud nezbývají žádné profily automatického číslování, dokument nebude automaticky číslován.

Automatické číslování