Extrahování textu a obrázků z dokumentů PDF

Pomocí aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 nyní můžete provádět následující:

  • pomocí místní nabídky vybrat oblasti na stránkách dokumentu PDF a uložit je jako obrázky,
  • extrahovat z dokumentu PDF části textu.

Extrahování obrázku z dokumentu PDF:

  1. V dokumentu PDF vyberte oblast typu Obrázek.
  2. Pravým tlačítkem myši klepněte na oblast a v místní nabídce vyberte položku Kopírovat obrázek.
  3. Vložte zkopírovaný obrázek do zvolené aplikace.

Extrakce části textu:

  1. Pravým tlačítkem myši klepněte na požadovanou oblast typu Text a v místní nabídce vyberte položku Kopírovat text.
  2. Vložte zkopírovaný text do zvolené aplikace.
PDF Transformer advice Extrahování textu a obrázků z dokumentů PDF Novou oblast můžete vytvořit ručně, nebo můžete spustit automatickou analýzu stránky.
Vytvoření nové oblasti
Spuštění automatické analýzy stránky

Chcete-li spustit automatickou analýzu, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte nástroj PDF Transformer analyzetool Extrahování textu a obrázků z dokumentů PDF na panelu nástrojů.
  • stiskněte Ctrl+F.
  • v okně Stránky vyberte v místní nabídce položku Ukázat oblasti.

Extrahování textu a obrázků z dokumentů PDF