Doplňkové možnosti převodu

Doplňkové možnosti převodu jsou k dispozici ve skupině Pokročilé možnosti. Dostupné možnosti v této skupině závisí na zvoleném výstupním formátu.

DOC, DOCX, RTF, WordML, HTML XLS, XLSX PDF s možností hledání PDF/A
 


V závislosti na způsobu plánovaného použití elektronického dokumentu vyberte jednu z níže uvedených možností:

 • Původní rozvržení
  Tento režim vytváří výstupní dokument, který vypadá naprosto stejně jako originál.
 • Tok textu
  Tento režim zachovává text originálu, ale část formátování bude ztracena. Ve výstupním dokumentu budou zachovány odstavce a písma, ale nebudou zachovány sloupce, přesné umístění objektů nebo mezery.
 • Zachovat obrázky
  Tento režim zachová obrázky z původního dokumentu. Pokud zdrojový soubor PDF obsahuje mnoho obrázků, může být výstupní soubor velmi velký. Pokud chcete zmenšit velikost souboru, zrušte zaškrtnutí možnosti Zachovat obrázky.
 • Ignorovat text mimo tabulky
  Výstupní soubor XLS zachová jen tabulky původního souboru PDF. Ostatní text nebude převeden.
 • Převést numerické hodnoty na čísla
  Numerické hodnoty v souboru PDF budou převedeny na čísla v aplikaci Microsoft Excel, díky kterým bude možné provádět aritmetické operace s buňkami s čísly.
 • Použijte kompresi MRC
  Tuto možnost vyberte, pokud chcete v dokumentu s vysokou kompresí zachovat vizuální kvalitu textu a obrázků.
 • Povolit Automatické číslování
  Tato možnost se volí v případě potřeby vytvoření indexu pro dokument.
  PDF Transformer listpicture Doplňkové možnosti převodu Další informace najdete v části Automatické číslování.
 • Povolit Automatické číslování
  Tato možnost se volí v případě potřeby vytvoření indexu pro dokument.
  PDF Transformer listpicture Doplňkové možnosti převodu Další informace najdete v části Automatické číslování.

Doplňkové možnosti převodu