Převod dokumentů PDF

Aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 je snadno použitelný nástroj pro převádění celých dokumentů PDF nebo jen vybraných stránek dokumentu PDF do formátů, které lze upravovat

Algoritmus procesu převodu dokumentu ukazuje následující schéma:

PDF Transformer schemaconvert Převod dokumentů PDF

PDF Transformer advice Převod dokumentů PDF Podrobné informace o každém kroku získáte klepnutím na příslušný blok algoritmu.
PDF Transformer advice Převod dokumentů PDF Pokud je ve výsledném dokumentu příliš mnoho chyb, zkontrolujte, zda jste vybrali správné možnosti převodu a pokuste se ručně určit oblasti textu, obrázků a tabulek. Více informací naleznete v části Zlepšení výsledků převodu.

V této části se nacházejí podrobné pokyny pro převod dokumentů PDF z aplikací sady Microsoft Office, rady k volbě optimálních možností pro převod a rad pro zlepšení výsledků převodu.

Obsah kapitoly

Převod dokumentů PDF