Co je nového v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0

Speciální technologie ADRT®

Aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 používá nejnovější průlomovou technologii ABBYY ADRT® (Adaptive Document Recognition Technology). Program nyní analyzuje a zpracovává dokumenty jako celek, ne po jednotlivých stránkách. Tento přístup zachovává logické členění dokumentu – tedy původní text a sloupce, ale také záhlaví, zápatí, písma, styly, poznámky pod čarou a číslované názvy tabulek a obrázků. Výsledkem je elektronická verze, jejíž úprava a používaní jsou opravdu snadné.

Soulad typu písma a stylů

V modulu rozpoznávání písma byly zavedeny významné změny. Modul nyní identifikuje písma použitá v původním dokumentu a vyhledá nejpodobnější písma ze sady písem instalovaných v počítači.
PDF Transformer listpicture Co je nového v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 Další informace o doporučených písmech

Vícejazyčný převod

Nová verze je schopna rozpoznat texty ve 184 jazycích převodu, včetně čínštiny, japonštiny, thajštiny a hebrejštiny. Aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 již nevyžaduje manuální volbu jazyka rozpoznávání dokumentů před spuštěním OCR. Použité jazyky program zjišťuje pomocí zdokonalených algoritmů.
PDF Transformer listpicture Co je nového v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 Více informací o podporovaných jazycích

Podpora formátů PDF/A, DOCX a XLSX

  • PDF/A

    Nyní můžete dokumenty ukládat ve formátu PDF/A, který se běžně používá k dlouhodobému ukládání dokumentů v archivech a knihovnách.

  • DOCX a XLSX

    Díky integraci se sadou Microsoft Office 2007 můžete převádět dokumenty PDF do formátů DOCX a XLSX a vytvářet dokumenty PDF ze souborů DOCX a XLSX.

    PDF Transformer note Co je nového v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 Pro práci se soubory DOCX a XLSX je nutno mít v počítači nainstalovanou příslušnou aplikaci sady Microsoft Office 2007.

Nový formát komprese PDF

Při ukládání do PDF aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 používá vylepšený kompresní algoritmus založený na technologii MRC (Mixed Raster Content), která produkuje menší soubory bez ztráty kvality.

Redakční nástroj pro PDF

Nyní můžete před publikováním dokumentu PDF snadno vymazat nežádoucí části textu nebo obrázky. Odstraněné části budou ve výstupním souboru nahrazeny černými obdélníky.
PDF Transformer listpicture Co je nového v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 Více informací o redakčním nástroji pro PDF.

Razítka

Aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 umožňuje přidat do dokumentů PDF razítka, jako kdyby byla natištěna na papír.
PDF Transformer listpicture Co je nového v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 Další informace o razítkách.

Automatické číslování

Své dokumenty můžete při převodu do formátů, které lze upravovat, a při vytváření dokumentů PDF automaticky číslovat, čímž se výrazně usnadní hledání v archivu.
PDF Transformer listpicture Co je nového v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 Další informace o automatickém číslování.

Co je nového v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0