Rejstřík

A B D E H K M N O P R S T

A

ABBYY Screenshot Reader Aplikace, která slouží k vytváření snímků obrazovky a rozpoznávání textu na těchto snímcích.

ADRT® (Adaptivní technologie rozeznávání dokumentů) zlepšuje kvalitu zpracovávání vícestránkových dokumentů. Tato technologie zejména umožňuje programu správně detekovat záhlaví, zápatí, poznámky pod čarou, číslování stránek a titulky.

Aktivace Proces získání zvláštního kódu od společnosti ABBYY, který uživateli umožňuje používat kopii softwaru v daném počítači v plném režimu.

Aktivační kód Kód, který během aktivace vydá společnost ABBYY jednotlivým uživatelům aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0. Aktivační kód je vyžadován k aktivaci aplikace ABBYY PDF Transformer v počítači, který vygeneroval Product ID.

Aktivní oblast Vybraná oblast na obrázku, kterou lze odstranit, přesunout nebo upravit. Chcete-li oblast aktivovat, klepněte na ni. Rámeček kolem aktivní oblasti je tučný a je rozdělen na malé čtverečky, jejichž přetažením lze změnit velikost oblasti.

Analýza rozvržení stránky Postup zjištění oblastí na obrazu stránky. Mohou být tři typy ploch: plochy s textem, obrázky a tabulkami Analýzu rozvržení stránky lze provést automaticky klepnutím na tlačítko Převést nebo ručně uživatelem před převodem.

PDF Transformer backtotop Rejstřík Přejít na začátek

B

Běžící titulek Text nebo obrázek v horní nebo spodní části každé stránky, který není součástí těla textu. Běžící titulky, umístěné v horní části stránky, se nazývají záhlaví, a běžící titulky, umístěné ve spodní části stránky, se nazývají zápatí.

D

dpi (body na palec) Rozlišení představuje míru.

E

Efekty písma Vzhled písma: tučné, kurzíva, podtržené, přeškrtnutí, dolní index, horní index, malé kapitálky.

H

Heslo oprávnění Heslo, které brání uživatelům tisknout a upravovat dokumenty PDF, pokud nezadají heslo určené autorem. Pokud jsou pro dokument vybrána některá nastavení zabezpečení, ostatní uživatelé nebudou moci tato nastavení měnit, dokud nezadají heslo určené autorem.

Heslo pro otevření dokumentu Heslo, které brání uživatelům otevírat dokumenty PDF, pokud nezadají heslo určené autorem.

Klávesové zkratky Tlačítko ne kombinace několika tlačítek na klávesnici, která se používají ke spuštění konkrétních příkazů. Klávesové zkratky můžete použít k urychlení práce.

Kódování Unicode Standard vyvinutý organizací Unicode Consortium (Unicode, Inc.). Standard je 16bitový mezinárodní systém kódování pro zpracování textu napsaného hlavními světovými jazyky. Standard lze snadno rozšířit. Standard Unicode určuje kódování znaků, stejně jako vlastnosti a postupy používané při zpracování textu napsaného určitým jazykem.

M

Místní nabídka je nabídka, která se zobrazí při pravém klepnutí na objekt. Například, abyste otevřeli místní nabídku, můžete klepnout pravým tlačítkem na oblast na obrázku nebo jinou část obrázku.

N

Nastavení zabezpečení dokumentu PDF Omezení, která brání otevření, úpravám, kopírování nebo tisku dokumentu PDF. Tato nastavení zahrnují Hesla pro otevření dokumentu, Hesla pro oprávnění a úrovně šifrování.

O

OCR (Optické rozeznávání znaků) umožňuje počítači “číst” text z naskenované stránky, oddělit jej od ilustrací a formátovacích prvků. Jakmile je text přečten, program původní dokument znovu vytvoří v nějakém elektronicky editovatelném formátu.

Oblast Část obrazu ohraničená rámečkem. Před prováděním rozpoznávání zjistí aplikace ABBYY PDF Transformer text, obrázek a tabulku, a určí, které části obrazu mají být rozpoznány a v jakém pořadí.

Oblast obrázku Oblast používaná pro obrazové oblasti, které obsahují obrázky. Tento typ oblasti může pokrývat samotný obrázek nebo libovolný jiný objekt, který má být zobrazen jako obrázek (např. část textu).

Oblast tabulky Oblast, která se používá pro obrazové oblasti tabulky nebo pro oblasti textu strukturovaného jako tabulka. Když aplikace čte tento typ oblasti, nakreslí uvnitř tabulky svislé a vodorovné oddělovače a vytvoří tabulku. Tato plocha je ve výstupním textu vykreslena jako tabulka.

Ovladač Program řídící periferní zařízení počítače (např. skener, monitor atd.).

PDF Transformer backtotop Rejstřík Přejít na začátek

P

PDF (Přenosný formát dokumentu) je široce používaný formát dokumentů. Soubory PDF mají stejnou podobu na všech počítačích, protože obsahují podrobné informace o textu a grafice dokumentu.

Product ID Parametr generovaný automaticky podle konfigurace hardwaru při aktivaci aplikace ABBYY PDF Transformer v určitém počítači.

PDF Transformer backtotop Rejstřík Přejít na začátek

R

Rozvržení stránky Uspořádání textu, tabulek, obrázků, odstavců a sloupců na stránce, nastavení typů písma, velikosti písma, barvy písma, pozadí textu a orientace textu.

S

Sériové číslo Je unikátním číslem, které dostáváte při nákupu produktu. Sériové číslo je nezbytné pro aktivaci produktu.

T

Textová oblast Oblast, která obsahuje text. Textové oblasti by měly obsahovat pouze text v jednom sloupci.

PDF Transformer backtotop Rejstřík Přejít na začátek

Rejstřík