Používání nápovědy k aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0

Pokud nemáte k dispozici myš nebo pokud upřednostňujete používání klávesnice, můžete k navigaci v prohlížeči nápovědy použít následující klávesové příkazy.

Klávesové zkratky prohlížeče nápovědy

Pokud chcete Stiskněte
Zobrazit systémovou nabídku ALT+MEZERNÍK
Zobrazit nabídku zkratek prohlížeče nápovědy SHIFT+F10
Přepnout mezi prohlížečem nápovědy a ostatními otevřenými okny ALT+TAB
Zobrazit nabídku Možnosti ALT+O
Skrýt nebo zobrazit navigační podokno ALT+O, a potom stiskněte klávesu T
Přepnout na další kartu v navigačním podokně CTRL+TAB
Přepnout na předchozí kartu v navigačním podokně CTRL+SHIFT+TAB
Přejít o jedno téma výše v obsahu, rejstříku nebo seznamu výsledků hledání ŠIPKA NAHORU
Přejít o jedno téma níže v obsahu, rejstříku nebo seznamu výsledků hledání ŠIPKA DOLŮ
Přejít o jednu stránku výše v obsahu, rejstříku nebo seznamu výsledků hledání PAGE UP
Přejít o jednu stránku níže v obsahu, rejstříku nebo seznamu výsledků hledání PAGE DOWN
Přepnout mezi navigačním podoknem a podoknem tématu F6
Obnovit téma, které je zobrazeno v podokně tématu ALT+O, a potom stiskněte klávesu R
Procházet tématem ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ
Přejít na začátek tématu CTRL+HOME
Přejít na konec tématu CTRL+END
Zvýraznit veškerý text v podokně tématu CTRL+A
Vytisknout téma ALT+O, a potom stiskněte klávesu P
Přejít zpět k dříve zobrazenému tématu ALT+O, a potom stiskněte klávesu B
Přejít k dalšímu (dříve zobrazenému) tématu ALT+O, a potom stiskněte klávesu F
Zavřít prohlížeč nápovědy ALT+F4

PDF Transformer backtotop Používání nápovědy k aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 Přejít na začátek

Klávesové zkratky karty obsahu

Pokud chcete Stiskněte
Zobrazit kartu Obsah ALT+C
Otevřít knihu ŠIPKA DOPRAVA
Zavřít knihu ŠIPKA DOLEVA
Vybrat téma ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ
Zobrazit vybrané téma ENTER

Klávesové zkratky karty rejstříku

Pokud chcete Stiskněte
Zobrazit kartu Rejstřík ALT+N
Vybrat klíčové slovo v seznamu ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ
Zobrazit související téma ALT+D nebo ENTER

Klávesové zkratky karty hledání

Pokud chcete Stiskněte
Zobrazit kartu Hledat ALT+S
Zahájit hledání ALT+L
Zobrazit vybrané téma ALT+D nebo ENTER

PDF Transformer backtotop Používání nápovědy k aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 Přejít na začátek

Používání nápovědy k aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0