Klávesové zkratky

Obecné

Chcete-li Stiskněte klávesy
otevřít soubor PDF CTRL+O
převést nebo vytvořit PDF dokument CTRL+S

Nástroje

Chcete-li Stiskněte klávesy
automaticky vyhledá oblasti CTRL+D
odstranit všechny oblasti CTRL+DEL
vybrat nástroj Vybrat oblast W
vybrat nástroj ruka pro prohlížení dokumentů Q
vybrat nástroj Vybrat textovou oblast 1
vybrat nástroj Vybrat oblast obrázku 2
vybrat nástroj Vybrat oblast tabulky 3
vybrat redakční nástroj 4
vybrat nástroj Přidat část oblasti A
vybrat nástroj Vyjmout část oblasti C
automatické zjištění struktury tabulky CTRL+T
vybrat nástroj Přidat svislý oddělovač V
vybrat nástroj Přidat vodorovný oddělovač H
vybrat nástroj Odstranit oddělovač R
sloučí vybrané buňky M
rozdělení dříve sloučených buněk X
přejít na další buňku tabulky šipka vlevo, vpravo, nahoru a dolů
vybrat nástroj Přečíslovat oblasti CTRL+R
vrátit zpět poslední akci CTRL+Z
opakovat poslední akci CTRL+Y

PDF Transformer backtotop Klávesové zkratky Přejít na začátek

Nabídka plochy

Chcete-li Stiskněte klávesy
změnit typ oblasti na možnost Text CTRL+1
změnit typ oblasti na možnost Tabulka CTRL+2
změnit typ oblasti na možnost Obrázek CTRL+3
změnit typ plochy na možnost Redakční plocha CTRL+4
zkopírovat vybrané Textové nebo Obrázkové plochy do schránky CTRL+C
odstranit zvolenou oblast DEL

PDF Transformer backtotop Klávesové zkratky Přejít na začátek

Navigace

Chcete-li Stiskněte klávesy
přizpůsobit šířce stránky CTRL+SHIFT+NUM*
přizpůsobit výšce stránky CTRL+SHIFT+NUM/
oddálit CTRL+SHIFT+NUM-
přiblížit CTRL+SHIFT+NUM+
otevřít předcházející stránku v dokumentu CTRL+NUM- nebo ALT+ŠIPKA NAHORU
otevřít další stránku v dokumentu CTRL+NUM+ nebo ALT+ŠIPKA DOLŮ
otevřít první stránku v dokumentu CTRL+HOME
otevřít poslední stránku v dokumentu CTRL+END
umístit okno Stránky vlevo a oblast nastavení vpravo CTRL+Q
umístit okno nastavení vlevo a okno Stránky vpravo SHIFT+Q
přepínat mezi oknem Stránky, oknem s náhledem stránky a oblastí nastavení CTRL+TAB

PDF Transformer backtotop Klávesové zkratky Přejít na začátek

Pomoc

Chcete-li Stiskněte klávesy
otevřít nápovědu F1

PDF Transformer backtotop Klávesové zkratky Přejít na začátek

Klávesové zkratky