Aktuální datum a čas na razítkách a automatickém číslování

Do razítek a automatického číslování můžete přidat aktuální datum nebo čas. V oknech pro úpravy textu/automatické číslování použijte následující značky.

Značka Příklad
<d/> Datum v krátkém formátu 07.02.2009
<date/> Datum v dlouhém formátu 7. února 2009
<t12/> Čas ve 12hodinovém formátu 9:22 odp.
<t24/> Čas ve 24hodinovém formátu 21:22
<time/> Čas v rozšířeném formátu 21:22:51

Ve výchozím nastavení se datum a čas zobrazí ve formátu, který odpovídá místnímu nastavení počítače. Tento formát lze změnit. Například: <d=RUS/>, <date=USA/> nebo <time=ENG/>. Výsledky se ihned projeví v okně náhledu razítka.
Ukázat příklad

<d=USA/> 2/7/2009
<d=ENG/> 07/02/2009
<d=RUS/> 07.02.2009
<d=DEU/> 07.02.2009
<d=FRA/> 07/02/2009
<d=ITA/> 07/02/2009
<d=ESP/> 07/02/2009
<d=NLD/> 3-2-2009
<d=PO/> 2009-02-07
<d=HUN/> 2009.02.07
<d=CZ/> 7.2.2009
<d=SL/> 7. 2. 2009
PDF Transformer note Jak zakoupit produkt ABBYY Váš operační systém nemusí podporovat některé z výše uvedených regionů. Můžete však využít jakýkoli jiný region, který váš operační systém podporuje a který je uveden výše.

Formáty data a času lze přizpůsobit.
Ukázat příklad

<date=USA %A/> Friday
<date=DEU %B, %Y/> Februar, 2009
<time %Hh %Mm/> 09h 22m

Chcete-li přizpůsobit datum a čas, zadejte požadované parametry uvnitř značek <date/> a <time/>.

<date/> Příklad
Letopočty
%y Rok bez století (01 – 99) 09
%#y Rok bez století a bez počátečních nul (1 – 99) 9
%Y Rok včetně století 2009
%#Y Rok včetně století, bez počátečních nul 2009
Měsíce
%b Krátký název měsíce úno
%B Celý název měsíce Únor
%m Měsíc jako číslo (01 – 12) 02
%#m Měsíc jako číslo, bez počátečních nul (1 – 12) 2
Dny v měsíci
%d Den v měsíci jako číslo (01 – 31) 07
%#d Den v měsíci jako číslo, bez počátečních nul (1 – 31) 7
Dny v týdnu
%a Krátký název dne v týdnu Út
%A Celý název dne v týdnu Úterý
<time/> Příklad
Hodiny
%H Hodiny ve 24hodinovém formátu (00 – 23) 07
%#H Hodiny ve 24hodinovém formátu, bez počátečních nul (0 – 23) 7
%I Hodiny ve 12hodinovém formátu (01 – 12) 05
%#I Hodiny ve 12hodinovém formátu, bez počátečních nul (1 – 12) 5
%p Označení dopoledne/odpoledne pro 12hodinový formát času* dop.
Minuty a sekundy
%M Minuty jako číslo (0 – 59) 04
%#M Minuty jako číslo, bez počátečních nul (0 – 59) 4
%S Sekundy jako číslo (00 – 59) 04
%#S Sekundy jako číslo, bez počátečních nul (0 – 59) 4
Další možnosti
%% Symbol procent

Změna místního nastavení

  1. Zvolte Místní a jazykové nastavení v nabídce Start>Nastavení>Ovládací panely.
  2. Na kartě Místní nastavení vyberte standard, který se má použít pro datum a čas, nebo klepněte na Vlastní a vytvořte svůj vlastní formát.

    PDF Transformer note Jak zakoupit produkt ABBYY V operačním systému Microsoft Windows Vista má karta název Formáty.

______________________
* K dispozici pouze pro místní nastavení USA, ENG, HUN a CZ.

Jak zakoupit produkt ABBYY