Aktivace aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0

Po instalaci aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 je třeba program aktivovat, abyste jej mohli spustit v plném režimu. Pokud se nezobrazí zpráva vyzývající k aktivaci vaší kopie aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0, potom kopie aktivaci nevyžaduje.

Vestavěný Průvodce aktivací vás během několika minut provede aktivací programu. Průvodce aktivací vám pomůže odeslat data nutná k aktivaci vaší kopie společnosti ABBYY; obratem obdržíte aktivační kód.

Aktivace aplikace ABBYY PDF Transformer:

 1. V nabídce Nápověda vyberte položku Aktivovat nyní….
 2. Postupujte podle pokynů průvodce aktivací.
  Pokud chcete program aktivovat telefonicky nebo e-mailem, zadejte aktivační kód nebo cestu k aktivačnímu souboru do příslušného dialogového okna Průvodce aktivací.

Po aktivaci kopie budete moci aplikaci ABBYY PDF Transformer spustit v plném režimu.

Další informace o způsobech aktivace:

 • Prostřednictvím internetu
  Aktivace je provedena automaticky a trvá jen několik sekund. Pro tuto metodu je třeba aktivní připojení k internetu.
 • E-mailem
  Program vás vyzve k odeslání e-mailové zprávy společnosti ABBYY s informacemi nutnými k aktivaci aplikace ABBYY PDF Transformer. E-mailová zpráva bude vygenerována automaticky. Jako odpověď obdržíte aktivační kód.
  PDF Transformer note Aktivace aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 Neměňte předmět a text vygenerované e-mailové zprávy, abyste mohli obdržet rychlou odpověď z automatického e-mailového systému.
 • Telefonicky
  V příslušném dialogovém okně Průvodce aktivací vyberte zemi. Průvodce zobrazí telefonní čísla nejbližší pobočky nebo partnera společnosti ABBYY v oblasti. Správci technické podpory sdělte sériové číslo a Product ID zobrazené v Průvodci aktivací.
  PDF Transformer note Aktivace aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 Aktivační kódy mohou být velmi dlouhé a jejich telefonické zadání může nějakou dobu trvat.

V počítači, ve kterém byla aplikace ABBYY PDF Transformer aktivována, můžete tuto aplikaci nainstalovat znovu, bez nutnosti opětovné aktivace. Průvodce aktivací aplikace ABBYY PDF Transformer zjistí a toleruje změny konfigurace počítače. Menší aktualizace nevyžadují opětovnou aktivaci. Pokud provedete větší aktualizace systému (například formátování pevného disku nebo přeinstalování operačního systému), pravděpodobně bude nutné získat nový aktivační kód.

Aktivace aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0